தரம் 5 கணித வினாத்தாள்

தரம் 5 கணித வினாத்தாள்

தரம் 5 புலமைக்கலசம் கல்வி வெளியீடு – 2020

தரம் 5 கணிதம் செயலட்டை – 1
ஆசிரியர் – நா.பத்மராஜ் (மன்/புனித சவேரியார் ஆண்கள் கல்லூரி – தேசிய பாடசாலை)

Download PDF

Download Other Grade 5 Exam Papers Tamil

Check Also

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் கல்முனை வலயம்

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் கல்முனை வலயம் Download Grade 5 Model Papers 2020 Kalmunai …