புகைப்படங்களை விற்பனை செய்யக்கூடிய இணையத்தளங்கள்

உங்கள் புகைப்படங்களை விற்பனை செய்யக்கூடிய இணையத்தளங்கள் உங்களிடம் பெருந்தொகையான தரமான புகைப்படங்கள் உள்ளதா அவற்றினை பணமாக்குவற்கு பல இணையத்தளங்கள் இப்பொழுது காணப்படுகின்றன அவ்வாறான சில இணையத்தளங்களையே இந்த பதிவில் பேச இருக்கிறோம் 1.Alamy இந்த இணையத்தளத்தில் 60மில்லியனுக்கும் அதிகமான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் காணப்படுகின்றன அதற்கு காரணம் விற்பனை செய்யப்பட்ட தொகையில் இருந்து 50 வீதமான பணத்தினை உரிமையாளருக்கு வழங்குகின்றது. மேலும் இவ் இணையத்தளத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட புகைப்படங்கள் வேறு இணையத்தளங்களிலும் விற்பனை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுடைய … Read more

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் மாதிரி வினாத்தாள்

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் மாதிரி வினாத்தாள் The Scholarship Examination is a highly competitive Sri Lankan examination conducted by the Department of Examinations of the Ministry of Education. It is optional for students to undertake it during the final year of primary school [indeed-social-locker sm_list=’fb,tw,li,’ sm_template=’ism_template_1′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=2 sm_d_text=’ This content is locked Share … Read more