தரம் 3 – புலமைப்பாதை வினாத்தாள்

தரம் 3 – புலமைப்பாதை வினாத்தாள்கள் Grade 3 Pulamai Paathai Model Paper Tamil Medium. வீரமுனை அறிவுச்சுரங்கம் கல்வியகத்தின்ஆசிரியர் சுவேந்திரன் அஜீந்தன் இனால் தரம் 3 மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை நோக்கிய பயணமாக  பேரிடர் கால இணைய வழி பயிற்சி வினாக்கள் தொகுக்கப்பட்டு “புலமைப்பாதை” வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது. Grade 3 Pulamai Paathai Model Paper Tamil Medium புலமைப்பாதை தொடர் 01 [button color=”red” size=”medium” link=”https://drive.google.com/uc?export=download&id=1KBTEX87P9FYuQ-wz3ppjkGdsExDmkHUl” icon=”” target=”false”]Download PDF[/button] புலமைப்பாதை … Read more