அமலனாதிபிரான் – G.C.E A/L

க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான, திருப்பாணாழ்வாரின் “அமலனாதிபிரான்”

பாடியவர் : திருப்பாணாழ்வார்

ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்பு: சோழநாட்டு உறையூரில் வாழ்ந்தவர். பன்னிரு ஆழ்வார்களுள் ஒருவர். அரங்கநாதரைக் காண வேண்டும் என்ற தனது நெடுநாள் ஏக்கம் திடீரென நிறைவேறியவேளை, பரவசமுற்றுப் பாடியதே “அமலனாதிபிரான்” எனும் இப்பதிகம். திருப்பாணாழ்வார் பாடியதாகக் கிடைப்பது இப்பதிகம் ஒன்றே.

Download PDF

Check Also

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் கவிதை

மானிட சக்தி – பாரதிதாசன் மானிடத் தன்மையைக் கொண்டு – பலர் வையத்தை ஆள்வது நாம்கண்ட துண்டு மானிடத் தன்மையை …