தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வினாத்தாள் 2020

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வினாத்தாள் 2020

Download Grade 5 Scholarship Paper 2020 Tamil Medium.

Download PDF

Check Also

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் 2020

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் Prepared by T.Mohanathas (Teacher, Bampalapitty Hindu College Colombo) NOBLE …