தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வினாத்தாள் அறிவுத்தாரகை

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வினாத்தாள் அறிவுத்தாரகை

Download Grade 5 Scholarship Seminar Paper 2020 Tamil Medium Arivuthaaragai. 2020 ம் ஆண்டு தரம் 05 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கான, அறிவுத்தாரகை வழிகாட்டல் கருத்தரங்குக் கையேடு

ஆசிரியர் : ஏ.எம்.சனூஸ்
மட்டக்களப்பு(ஏறூர்)

Arivuthaaragai Scholarship Seminar Paper 2020 Tamil Medium

Exam Paper 01

Download PDF

Exam Paper 03

Download PDF

Exam Paper 4

Download PDF

Other Exam Papers for Grade 5 Students

Check Also

தரம் 5 ஸாஹிரா கல்லூரி வினாத்தாள்

தரம் 5 ஸாஹிரா கல்லூரி வினாத்தாள் Download Zahira College Exam Papers and Holiday Assignments in Tamil …