தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் 2020

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் 2020

Download Grade 5 Scholarship Exam Model Papers 2020 Tamil Medium Pulamai Arivu Free PDF.

புலமை அறிவு

2020 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களுக்கான முன்னோடிப் பரீட்சை.

ஆசிரியர் : திரு. ந. மனோகரன் BA, Dip in Teach , SLTS II
(புலமை அறிவு வினாத்தாள் ஆசிரியர்)
(புலமைச் சுடர், மலைமுரசு, ஒளி அரசு புலமைப் பரிசில், கிழக்கு மாகாணம் – வினாத்தாள் ஆசிரியர்)
தி/ஸ்ரீ சண்முக இந்து மகளிர் கல்லூரி (தேசிய பாடசாலை)

Download Other Exam Papers

Check Also

தரம் 5 ஸாஹிரா கல்லூரி வினாத்தாள்

தரம் 5 ஸாஹிரா கல்லூரி வினாத்தாள் Download Zahira College Exam Papers and Holiday Assignments in Tamil …