தரம் 11 சைவசமயம் – குறு வினா விடைத்தொகுப்பு

தரம் 11 சைவசமயம் – குறு வினா விடைத்தொகுப்பு

க.பொ.த (சா/தர) மாணவர்களின் சைவசமய பாட அடைவு மட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான இடர்கால செயலட்டை – 2020

குறு வினா விடைத்தொகுப்பு
சைவசமயம்
தரம்-11

தொகுப்பு: திருமதி சிவரஞ்சனி சசிதரன்
மட்/இந்துக்கல்லூரி
மட்டக்களப்பு

Download PDF

Check Also

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017

தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 தரம் 11 குடியுரிமைக்கல்வி 2017 மூன்றாம் தவணை வினாத்தாள் மேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் …